Co je asexualita

Wikipedie o asexualitě říká

Asexualita je označení absence sexuální touhy nebo absence sexuální orientace, případně obojího současně.

Co si pod tím přdstavit. Asexualové nejsou nikým eroticky přitahováni což však nevylučuje tělesnou touhu po genitálním uspokojení, schopnost mastrubace nebo i sexuální styk. Ten však často postrádá erotický rozměr.

Někteří lidé si mohou plést celibát s asexualitou. To však nemá nic společného. Celibát je dobrovolné vzdání se sexuálního života zatímco asexualita je ztráta touhy po něm.

Komentujte

Vlajka asexuálního hnutí

Černá barva značí asexualitu. Šedá nejasnou hranici mezi sexualitou a asexualitou. Bílá znamená sexualitu a fialová symbolizuje komunitu.

Reklama